Oblastná výstava Klin 3.12.2017

Hluk 4.11.2017 Stretnutie majstrov

Testovacia stanica Quatro 2017 Matuška finále 420km.