Holub 12sk2904-102 účastník troch celoštátnych výstav v kategorii štandard

Chovné páry 2018 

Pára č.1

Pára č.2

Pára č.3

Pára č.4

Pára č.5

Pára č.6

Pára č.7

Pára č.8

Pára č.9

Pára č.10

Pára č.11

Pára č.12

Pára č.13

Pára č.14

Pára č.15

Pára č.16

Pára č.17

Pára č.18

Pára č.19

Pára č.20

Pára č.21

Pára č.22

Pára č.23

Pára č.24

Pára č.25

Pára č.26